Etiket: sezon 1

Kıyamet filmlerinde fare sürüleri gibi kaçışan insanlar. Aslan mı çakal mı? Sun Tzu, Savaş Sanatı ve kapitalist propaganda.

Şehirden kaçış furyası. İnsanın içinde yaşadığı topluma yabancılaşması. İnsan özünde kötü müdür?

Bolluk zamanı biriktirme kültürü. Ağustos böceği ve karınca hikayesi. Geçim derdi.

Kapitalist üretim süreçleri. İsraf tüketirken mi gerçekleşir yoksa üretirken mi? Bireysel çevreci aktivizm. Doğanın katli.

Ücret politikaları. Maaş beklentisi. Sakat demokrasi. Önceden tanımlanmış tartışma alanları.

Dünya’nın en az sorgulanan dini. Para kartelleri. Dünya Bankası ve Merkez Bankaları. Tanrılar kurban istiyor.

Oyların alınıp satılması. Parti mi şirket mi? Katil’in yapılacaklar listesi. Bir insan kaç defa öldürülebilir. Ekonomik tetikçiler.

Kişisel gelişim mi, toplumsal kalkınma mı? Beyin göçünün anlatılmayan sebebi ve piyasa düzeni. İyilik ve kötülük alınıp satılabilir mi?

Bağımlılık, Tutsaklık ve Borç arasındaki bağlantı. Dayatılan borçlar seni tutsak yapar mı? Ekonomik olarak sınıf atlamayalı ne kadar oldu?

Okulun icadı, Kapitalist toplumlarda okulun şekillenişi. Topluma “faydalı birey” yetiştiren okullar. Bilginin ve müfredatın metalaşması. Özel okullar.